Hệ giáo ống

Giá: Liên hệ

Hệ giáo ống được cấu tạo từ Ống tuýp D48, D42 dài 2m, 3m, 4m và 6m. Đi cùng là khóa giàn giáo, sàn thao tác.