Giáo thép hoàn thiện

Giá: Liên hệ

Sản phẩm giáo thép hoàn thiện của Tâm Hưng Phát

Chân giáo hoàn thiện cao 1m7 được sản xuất bới đơn vị sản xuất giáo hoàn thiện Tâm Hưng Phát

Độ cao : 1.7m

Độ dày thép: 2ly