Giáo thép hoàn thiện

Giá: Liên hệ

Sản phẩm giáo hoàn thiện kẽm được lắp ráp có 2 cặp rằng. Việc lắp ráp giáo hoàn thiện cần phải chú ý cặp giằng giáo được lắp vào khung giáo một cách chắc chắn. Dù bạn lắp một bộ giáo hay nhiều bộ giáo chồng lên nhau thì cần chú ý 2 chân tiếp đất phải được đặt ở vị trí cân bằng nhau để tránh tình trạnh cập kênh gây đổ gián giáo

Khung giáo cao: 1,7m

Độ dày thép : 2 ly