Giáo Hoàn Thiện Nhỏ

Giá: Liên hệ

Kích Thước

Chiều Cao: 1,5m

Chiều Rộng: 0,7m

Chất Liệu: Mạ kẽm